top of page
  • rodinné domy, bytové domy, administratívne budovy

  • mostné a inžinierske konštrukcie

  • vypracovanie dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie

  •  vypracovanie dokumentácie stavby pre stavebné povolenie

  • vypracovanie realizačnej dokumentácie stavby

  • audit projektu statiky

  • obhliadky existujúcich stavieb

  • statické posudky

  • konzultačná činnosť

  • možnosť vyhotovenia dokumentácie v nemeckom jazyku

bottom of page